Dorpscoöperatie OtterloNU

Dorpscoöperatie OtterloNU

De coöperatie in oprichting heeft als doel dat iedereen gezond en gelukkig oud kan worden in het eigen dorp, dichtbij familie, vrienden en met professionele zorg in de buurt. Het gaat daarbij niet alleen over zorg, maar over alles wat nodig is om je prettig, vitaal en gelukkig te voelen. Het gaat om zorg en om welbevinden. Hierbij wordt ook het pand Eureka betrokken: Wonen met aandacht en zorg, ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Ook het Dorpshuis zal hier onderdeel van gaan uitmaken. Het streven is om een warm netwerk van mensen te realiseren die er voor elkaar willen zijn, met professionele medische zorg en welzijnsvoorzieningen waar nodig. Vertrouwde zorg en welzijn in een nieuw jasje.

Dit omvat o.a. het volgende:

  1. Er is professionele zorg (meer dan alleen thuiszorg) beschikbaar waardoor mensen/ouderen die zorg nodig hebben in Otterlo kunnen blijven wonen.
  2. Er is informele zorg en ondersteuning door en voor inwoners van Otterlo waardoor mensen (langer) thuis kunnen blijven wonen in een veilige omgeving.
  3. Er is een netwerk van bewoners die iets voor elkaar wil betekenen.
  4. Bewoners werken samen aan een gezonde leefstijl, waarin bewegen, gezonde voeding, welbevinden, aandacht en zorg voor elkaar centraal staan.

Daarbij kiezen bewoners ervoor om samen een dorpscoöperatie op te richten, als krachtig organisatiemodel voor hun initiatief op het gebied van wonen, zorg en welbevinden. In een coöperatie hebben de leden het samen voor het zeggen. Er wordt daarbij samenwerking gezocht met verenigingen, stichtingen en zorg- en welzijnsorganisaties.