Feestelijke opening Dorpsloket Otterlo

Mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en de gemeente Ede met ieder een bijdrage van € 6.000,-

In Otterlo is op vrijdagmiddag 18 december het nieuwe dorpsloket feestelijk geopend. Helaas kon het vanwege de Covid-19 maatregelen niet groots gevierd worden. De opening verliep dan ook grotendeels digitaal middels een video. Namens de gemeente Ede zou wethouder Van der Schans van onder meer welzijn en wijkaanpak bij de opening aanwezig zijn, maar hij zal op een later tijdstip een bezoek brengen aan het loket.

Dorpsloket Otterlo is een laagdrempelig loket van en voor de Otterlose inwoners. Men kan hier terecht voor uiteenlopende vragen of problemen. Vervolgens gaat het loket op zoek naar een antwoord of een oplossing.

Werkgroep

In 2019 is er op initiatief van het Otterlo’s Belang en Stichting Steunfonds Eureka een werkgroep gevormd onder de naam Gezond en Gelukkig Oud in Otterlo (GGOO), die onderzoek doet naar het optimaliseren van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Otterlo. Aanleiding hiervoor was woonzorghuis Eureka, waar de zorg onder druk is komen te staan. De gemeente Ede is bij de start betrokken geweest bij de werkgroep en krijgt hierbij ondersteuning van Fenna Bolding van kenniscentrum CMO Stamm.

Uit een grootschalige enquête die een jaar geleden is gehouden in Otterlo, is gebleken dat er een grote wens is voor een loket waar men terecht kan voor hulp. Ook is er een grote wens uitgesproken voor zorg in een nieuw jasje, waardoor men in Otterlo tot op het laatst kan blijven wonen. Ondanks de Covid-19 uitbraak in maart is de werkgroep doorgegaan met het verwezenlijken van de plannen. Het Oranje Fonds en de gemeente Ede hebben ieder een subsidie van € 6.000,- verleend voor de oprichting van het loket en een zestal mensen hebben zich gemeld voor de bemensing: Jan Druijff, Cobi en Jan de Graaf, Hennie van Hunen, Gerie van Voorst en Cor van Voorthuizen.

“Zolang de Covid maatregelen het niet toelaten gaan we buiten vanuit een aangekochte tent werken.”, vertelt Jan Druijff. Drie keer per maand is er een inloopspreekuur in Eureka, Dorpshuis de Aanloop en bij Spar Van Leijenhorst. In de maandelijkse lokale krant De Dorpspraet en op de facebookpagina komen de precieze tijden en plaatsen te staan. “Zijn er vragen die buiten ons werkveld vallen dan kunnen wij deze doorspelen naar welzijnsorganisatie Malkander.”, vertelt Cor van Voorthuizen. Tegelijkertijd is er een website gelanceerd, www.OtterloNU.nl. Daarnaast kan het loket bereikt worden per telefoon/Whatsapp op nummer 06-83319432, per e-mail op dorpsloket@OtterloNU.nl en Facebook.com/dorpsloketotterlo.

De werkgroep GGOO zal in 2021 overgaan tot de oprichting van een dorpscoöperatie om ook de wens van Otterlo voor de zorg in een nieuw jasje te kunnen verwezenlijken. De gesprekken met zorgaanbieders, de gemeente Ede en de woningcorporatie zijn op het moment van schrijven in volle gang.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *