GGOO/Dorpsloket

We zijn weer een paar stappen verder met de ontwikkeling rond Gezond en Gelukkig Oud in Otterlo. Er is een goed gesprek geweest met Icare over mogelijkheden en onmogelijkheden rond het bieden van zorg op basis van de huidige wet- en regelgeving. Nadien heeft Icare ons meegenomen via een powerpoint-presentatie om nog meer verdieping te krijgen. We hebben ons laten adviseren door de directeur van NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties), Roeli Mossel die in het noorden van het land vergelijkbare projecten vorm heeft gegeven. Ook daar kunnen we ons voordeel mee doen. Er is een gesprek gepland met Norschoten en binnenkort zal er ook een gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders plaatsvinden.

Dorpsloket

Het Oranje Fonds heeft subsidie toegekend voor onder ander de bouw van de website van het Dorpsloket. Het Oranje Dons bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom steunt het Fonds o.a. met financieren van projecten die er voor zorgen dat mensen er niet alleen voor staan. Informatie over het oranjefonds kunt u vinden op hun website www.oranjefonds.nl.

Ook heeft Malkander voor de mensen die het Dorpsloket gaan bemensen een training verzorgd, hoe om te gaan met vragen, privacy, vastleggen gegevens e.d. Zeer leerzaam. Hieruit komen voor ons ook weer actiepunten uit om mee aan de slag te gaan. Het streven is nog steeds om in december live te gaan met de website en in januari te starten met de spreekuren.

Wij houden u op de hoogte.

~ Jan Druijff

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *