Dorpsloket van start

Ondanks de Corona en misschien wel dankzij de corona is toch een aanvang gemaakt met het Dorpsloket. De werkgroep, uitgebreid met een vertegenwoordig(st)er van Dorpsbelang en Malkander, is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het contact voor ouderen in deze tijd te verbeteren. U heeft hierover in de vorige DP al kunnen lezen. Ook deze maand kunt u hierover lezen in deze DP.

De werkgroep is nu bezig de stappen die gezet moeten worden om tot een echt Dorpsloket te komen vorm te geven. Dit zal vervolgens in de uitgebreide werkgroep besproken worden . Ook zijn we nog aan het kijken vanuit welke locaties het Dorpsloket het beste bemenst kan worden en op welke tijden.

Door de coronacrisis lukt het helaas niet meer het loket voor de zomer vorm en inhoud te geven. Dit wordt doorgeschoven naar het najaar. Het voorwerk, gaat met in achtneming van de huidige maatregelen, gewoon door.

Zijn we het daar met elkaar over eens, dan kunnen we weer contact leggen met de mensen uit het dorp die hebben aangegeven mee te willen werken bij de uitvoering van het dorpsloket.

~ Jan Druijff

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *